Reglement pools

Regulamin:

Regulamin stawów rybnych “Kamps Koël”

* Kazdy wedkarz powinien posiadac wazna karte wedkarska / zezwolenie/ jednodniowa lub tygodniowa przepustke/ mlodziez zezwolenie z HV De Peelvissers.
* Zabronione jest lowienie na wiecej jak dwie wedki, mlodziez do lat 14 jedna wedka. Rezerwowy sprzet nie moze byc gotowy do polowu.
* Mlodziez do lat 14 moze lowic tylko pod opieka osoby posiadajacej karte lub zezwolenie. Max. jedna wedka na osobe.
* Zabrania sie karmienia/ lowienia ryb za pomoca ziemniaków, barwionych robaków i larw komara.
* Jednorazowo mozna posiadac do 250 gram suchego pokarmu lub przynety.
* W okresie od 1 listopada do 31 stycznia dozwolony jest polów ryb drapieznych.
* Zlowione ryby nalezy wypuscic z powrotem do stawu w stanie nieuszkodzonym.
* Uzywanie siatki wedkarskiej dozwolone jest tylko w czasie zawodów organizowanych przez HV de Peelvissers.     * Zabrania sie lowienia w nocy (godzina po zachodzie slonca do godziny przed switem) oraz przebywania na terenie stawów ze sprzetem wedkarskim.
* Wedkarz jest zawsze zobowiazany do okazania karty lub zezwolenia na zadanie kontrolera i zastosowania sie do jego polecen.
* Za powstale szkody lowiacy odpowiada osobiscie.
* W razie problemów i zauwazonych nieprawidlowosci zglaszamy o tym zarzadowi.
* We wszystkich innych przypadkach nieujetych w regulaminie decyzje podejmuje zarzad.

Dodatkowe rozporzadzenia dotyczace polowu karpia:

* Ze wzgledu na bezpieczenstwo innych osób zachowujemy odpowiedni odstep przy zarzucaniu wedki.
* Zabrania sie uzywania plecionek, przypony sa dozwolone.
* Jednorazowo mozna posiadac max. 500 gram suchego pokarmu lub przynety.
* Obowiazkowe jest posiadanie maty karpiowej i stosownego podbieraka.
* Nie wolno zabierac ryb ze soba(!), siatki na ryby sa zabronione.
* Plywanie lódka/ pontonem po stawie oraz uzywanie lódek/ plywadel zdalnie sterowanych jest zabronione.                                                                                                                                                                                   * Rozstawianie namiotów jest zabronione.
* Lowienie w nocy jest zabronione.

Ogólne zasady:

* Badz przyjazny dla srodowiska i zostawiaj miejce polowu czyste.
* Palenie ogniska i grillowanie jest zabronione.
* Bezposrednie przebywanie w okolicy wiatraka jest zabronione.

Zyczymy Panstwu udanego polowu i przyjemnego pobytu na terenie naszych stawów rybnych.