Reglement nederlands
Reglement visvijver “Kamps Koël”

• Elke visser dient in het bezit te zijn van een geldige vergunning/vispas of jeugdvergunning van HV. De Peelvissers of een geldige week- of dagvergunning
• Het is verboden om te vissen met meer dan twee hengels; voor jeugdleden tot 14 jaar is vissen met slechts een       hengel toegestaan. Het klaarleggen van een reservehengel is niet toegestaan.
• Tot 14 jaar mag men onder begeleiding van een lid van onze vereniging vissen op voorwaarde dat het maximale     aantal hengels van twee niet wordt overschreden.
• Het voeren en/of vissen met aardappelen, gekleurde maden en vers de vase is verboden.
• Per visdag mag men niet meer dan 250 gram droog voer en aas gebruiken of in bezit hebben.
• In de periode 1 november t/m 31 januari is het toegestaan om op roofvis te vissen.
• Alle gevangen vis dient met zorg behandeld te worden en onmiddellijk te worden teruggezet.
• Het gebruik van een leefnet is alleen toegestaan tijdens wedstrijden georganiseerd door HV De Peelvissers.
• Het is verboden vanaf één uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopkomst te vissen of zich met een    hengeluitrusting aan het water te bevinden.
• De vispas en/of vergunning dient te allen tijde op verzoek van de controleur te worden getoond. Aanwijzigingen  van de controleur bent u verplicht op te volgen.
• Voor ongevallen en schade op en rond onze visvijver is men persoonlijk aansprakelijk.
• Indien u onregelmatigheden bij de visvijver constateert, wordt u vriendelijk verzocht dit onmiddellijk te melden bij    het bestuur.
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aanvullende bepalingen voor het vissen op karper:
• U dient rekening te houden met medegebruikers bij het uitzetten van uw vislijn.
• Het gebruik van een gevlochten hoofdlijn is verboden, gevlochten onderlijn is wel toegestaan.
• Per visdag mag men niet meer dan 500 gram droog voer en aas gebruiken of in bezit hebben.
• Het gebruik van een deugdelijk landingsnet en een onthaakmat is verplicht.
• Het is niet toegestaan om karpers mee te nemen en het gebruik van een bewaarzak is verboden.
• Het is verboden om zich met een boot op het water te begeven; ook het gebruik van een voerboot is niet toegestaan.
• Het gebruik van een groen karpertent/ bivy is toegestaan.
• Nachtvissen is niet toegestaan.
 Het is verboden om in de paaiplaats of achter de afscheiding van de paaiplaats te vissen.
 Algemeen:
• Wees milieuvriendelijk en laat uw visstek schoon achter.
• Het maken van een open vuur en/of barbecue is verboden.
• Het is ten strengste verboden om zich in de onmiddellijke omgeving van de windmolen te bevinden.
  Het is ook ten strengste verboden achter de afscheiding of in de paaiplaats te vissen.


Wij wensen u een goede vangst toe en een prettig verblijf aan ons viswater.