Historie

Historie van Hengelaarsvereniging "De Peelvissers"

In 1941 pachtte G. Lenssen gemeenteveldwachter te Sevenum tezamen met enkele andere het Sevenums- en het Broemeerkanaal van de Mij. Mariaveen voor fl. 30,- per jaar om hierin te vissen met den hengel.
In 1949 bestond de visclub uit 30 leden (niet alleen uit Sevenum maar ook uit Maasbree, Blerick Meyel, Venlo en Koningslust kwamen de leden) die voor een jaarvergunning fl. 2,50 betaalden.
Op 8 oktober 1954 werd in cafe P. Lucassen de Hengelaarsvereniging “De Peelvissers” opgericht.
Het doel van de vereniging was :
- Bevorderen en verheffing van de hengelsport en de verdediging der belangen van die sport
- Bescherming en verbetering van de zoetwatervisstand.
In 1965 werd recreatieoord “De Schatberg” opgericht waarop door zandafgravingen 2 vijvers waren ontstaan. Aangezien de toenmalig voorzitter van de Raad van Commissarissen zelf fervent spotvisser was verhuisden de Peelvissers naar de Schatberg.
Op 30 december 1975 diende de Hengelaarsvereniging bij de gemeente een verzoek in voor een eigen vijver.
Op 21-04-1976 werden de statuten van Hengelaarsvereniging “De Peelvissers” bij Koninklijk besluit goedgekeurd en vermeld in de Nederlandse Staatscourant.
In 1990 kwam een einde aan de samenwerking met de Schatberg en moesten de leden hun heil zoeken in de Diepeling en de Molenbeek.
Op zaterdag 8 november 1997 om 10.30 werd gestart met de werkzaamheden voor de nieuwe visvijver “Het Schorfven”
In 1999 werd 50 kg ruisvoorns, 100 kg winde, 100 kg blankvoorn, 50 kg zeelt en 150 karpers (uit een particuliere vijver uitgezet.
Uiteindelijk werd op 1 januari 2000 de visvijver Het Schorfven officieel in gebruik genomen.
In 2008 werd duidelijk dat Toverland wilde uitbreiden en dat “Het Schorfven” (grenzend aan Toverland) de aangewezen plek was voor deze uitbreiding Nadat een alternatieve locatie werd gezocht en gevonden werd op 1 januari 2011 de nieuwe vijver in gebruik genomen.
De nieuwe vislocatie bestaat uit drie afzonderlijke vijvers waarvan een vijver speciaal voor karpers is voorbehouden. Tevens beschikt de vereniging op deze locatie over een zeecontainer waarin onderhoudsmaterialen kunnen worden opgeborgen.
Het jaar 2011 zal een overgangsjaar zijn waarin nog veel werkzaamheden verzet moeten worden zoals het verzorgen van de aanplant, maatregelen nemen tegen de aalscholver en bekijken hoe de vispopulatie is om deze mogelijk later in het jaar uit te breiden.